Czy wiesz, czym tak naprawdę jest Wskaźnik Masy Ciała , ukrywający się za trzema tajemniczymi literkami BMI , od angielskiego Body Mass Index ?

Czym jest Wskaźnik Masy Ciała ?

Jest to najprostsza i jednocześnie najszerzej rozpowszechniona metoda, którą stosuje się do klasyfikacji niedowagi, nadwagi i otyłości u osób dorosłych. U dzieci należy poprzestać na tak zwanych siatkach centylowych . Popularny wskaźnik BMI uzyskiwany jest poprzez wykonanie prostych obliczeń matematycznych, polegających na podzieleniu naszej wagi (wyrażonej w kilogramach), przez kwadrat naszej wysokości (podany w centymetrach). Prawidłowa masa ciała mieści się w przedziale BMI pomiędzy 18, 5 a 25 kg/m2. Niedowaga to wskaźnik poniżej 18, 5 kg/m2. Natomiast wartości niższe albo równe 15 kg/m2 uznawane są za niebezpiecznie niskie i mogą stanowić zagrożenie dla życia. Gdy natomiast mówimy o zbyt wysokiej wadze mamy trzy możliwośc, czyli trzy stopnie:
Otyłość I stopnia: kiedy BMI ≥30 kg/m2
Otyłość II stopnia: kiedy BMI ≥35 kg/m2
Otyłość III stopnia: kiedy BMI ≥40 kg/m2